Nu lanserar vi Truly Special

Ända sedan vi började rosta kaffe 2007 så har försökt hitta ett sätt att kommunicera den typ av kaffe vi handlar, rostar och serverar — specialkaffe. Konsumenten frågar ofta om vårt kaffe är ekologiskt certifierat, eller innehar några andra certifieringar. Svaret på det är inte så enkelt som man kanske skulle kunna tro. Vi handlar kaffe av småskaliga producenter, och vi är också ett förhållandevis litet företag. Existerande certifieringssytem är byggda för stor produktion och bolagsdrift, och innefattar inte heller två aspekter vi tror är högst relevanta för hållbarhet: kvalitet och smak.

Vi har således tagit fram ett eget system, som är ett egenkontrollprogram vid inköp av råkaffe. Det hjälper oss också att kommunicera vilken typ av kaffe vi säljer. 

Detta egenkontrollprogram kallar vi Truly Special. Det innefattar ett utvärderingsdokument som används på plats på gården för att utvärdera fem aspekter: ekologi, ekonomi, socialt samt smak och kvalitet. Därefter används en formel för att räkna ut en Truly Special poäng. Det är enbart de kaffen där vi, eller vår importör, har kunnat besöka gården, och utvärderingen har gjorts på plats, som vi kallar Truly Specialkaffen.

Läs mer om Truly Special samt vårt sätt att se på företagsansvar och hållbarhet.

Du kan också se varje Truly Special kaffes poäng samt hela dess utvärdering under sortiment.

All texts and documents regarding Truly Special will soon be translated into English, sorry for the inconvenience in the mean time.