Nära samarbete ger ökad kunskap och förståelse

Sedan vi började rosta kaffe 2007 har vår strävan hela tiden varit att handla så direkt vi kan av kaffeproducenterna. Vår önskan är att knyta ihop hela kedjan – från kaffeodlaren till dig som dricker kaffet. Att handla kaffe som vi känner till och förmedla den kännedomen till dig som kaffedrickare. För att göra detta följer vi på da Matteo konceptet relationshandel, ’relationship coffee’, i inköpsprocessen av gröna bönor.

Kaffet vi köper löper genom en värdekedja bestående av producent, exportör, importör och slutligen da Matteo som rosteri och återförsäljare. Relationshandel betyder att det genom hela kedjan finns en ömsesidig regelbunden kommunikation och goda relationer, oavsett vilken av aktörerna da Matteo sluter ett handelsavtal med. Relationshandel baseras således på nära samarbete i alla led, ökad kunskap och förståelse samt hållbarhet och långsiktighet.

Producenten gynnas i högsta grad av relationshandel, då denne bättre förstår sin handelspartners behov och önskemål, får hjälp att förfina sin produkt och öka sin inkomst.