”da Matteo handlar inte om de enskilda detaljerna, utan om dess helhet”

”Redan från start har jag i samband med da Matteo utgått ifrån två ledord, hantverk och det personliga mötet. Min ”filosofi” är att det ”ej helt färdiga” skapar en dynamisk plattform.

Lika lite som en kafferostare någonsin blir fullärd så finns det för mig inte heller någon slutgiltig form. I den processen kan alla vara delaktiga.

Vi utgår ifrån varje plats och dess unika förutsättningar så som rumslighet, karaktär, historia och verksamhet. En del av vår ”filosofi” är att skapa naturliga mötesplatser genom ett igenkännande i nya och samtida miljöer. Målet är att få varje besökare ska känna sig hemmastadd men ändå uppleva något nytt. Man skapar trygghet och spänning på en och samma gång.

Mycket av arbetet handlar om att bevara och förstärka det redan befintliga i de lokaler vi inreder. Samtidigt formger vi unika möbler och inredningar. Genom åren har jag arbetat med logotyper, inredningar, möbler, förpackningar, hemsidor och koncept. da Matteo handlar inte om de enskilda detaljerna utan om dess helhet. Varje komponent bidrar till betraktarens totala upplevelse.

Jag hoppas att ni alla hittar ert eget da Matteo och att ni är med att utveckla det vidare.”

Carl-Johan Skogh
MFA Industrial Design
Director of studies Child Culture Design
HDK, School of Design and Crafts