”Min vision var att skapa ett kafékoncept som var integrerat med fastighetens historiska värde”

”För 20 år sedan, i början av 90-talet, när jag kom till Göteborg så hittade jag Victoriapassagen. Nerkört, slummigt, fullt av missbrukare och ”skumma affärer”. Vallgatan och Södra Larmgatan på varsin sida om Victoriapassagen var bakgator utan liv. Men jag tyckte om området – jag såg charmen och den unika karaktären i fastigheten och kvarteret. Jag sökte således upp fastighetsägaren, men det blev inget av det just då. Jag öppnade istället Café Java på Vasagatan 1993, men fortsatte att stöta på i Victoriapassagen. Under Javas två år hände det saker i Victoriapassagen.

Till slut fick jag chansen att komma in i en jätteliten lokal, delar av den lokal där vårt kafé ligger idag. Kaféet döptes Caffé Espresso. Min vision för Caffé Espresso var att skapa ett kafékoncept som var integrerat med fastighetens historiska värde. Kaféet som social företeelse var viktigt för kvarterets utveckling. Här lades grunden för hur vi idag på da Matteo jobbar med kvarteret, lokalerna och inredningen. Vår inrednings- och designfilosofi går ut på att vi tar in gatan i kaféet och tar ut kaféet på gatan. Det ska vara fritt, lite smutsigt och oborstat. Man kan likna det vid hur sydeuropeiska torg en gång i tiden skapades – utan planering och mer för att det råkade vara en bra plats att ställa sig och sälja grejer på – och så blev det ett torg. Ett bra exempel på detta är vårt kafé på Vallgatan 5 i Göteborg, där kaféets uteservering är integrerat i parkeringen utanför. Betongbänkar agerar både parkeringsavskiljare och sittplatser, och soliga dagar dras stolar ut mitt på parkeringen.

Inredningen på våra kaféer är ofärdig och under utveckling och får organiskt växa fram. Vi har inget färdigt inredningskoncept som vi sätter in i varje ny lokal vi kommer till, utan anpassar oss efter lokalens historia, miljö och förutsättningar. Det oborstade och ofärdiga finns alltså på insidan också – det är konstnärligt, grovhugget och hantverket står i centrum. Detta finns inte bara i inredningen utan även i produkterna och i personalen – i kaffet och i brödet och i deras processer samt i personalens känsla av att kunna vara sig själva och jobba med det hantverk de älskar. Detta tror vi skapar en upplevelse av äkthet, hantverk och human ofärdighet. Vi tror att alla människor har en längtan efter äkthet och den äktheten försöker vi leverera och tydliggöra i vårt koncept. I undergroundkulturen finns en protest mot det industrialiserade samhället som arbetaren och hantverkaren alltid varit ambivalent mot. da Matteo grundar sig i denna protest – vi vill inte köpa industribakat bröd och industrirostat kaffe – vi vill göra det själva, på riktigt! Vår designfilosofi handlar helt enkelt om längtan efter hantverket.”

Matts Johansson
Grundare och delägare
da Matteo